Prisliste

Bogføring mv. / Hjælp til Skifteretssager

Bogføring her eller hos Dem pr. påbegyndt time 300,- ex. moms
Kvartalsregnskaber/halvårsregnskaber bogføring ring for fast pris
Kontorassistance pr. påbegyndt time 300,- ex. moms
Skifteretshjælp se nedenfor
Boudlæg 750,- incl. moms
Uskiftet bo 1.500,- incl. moms
Ægtefælleudlæg 1.500,- incl. moms
Forenklet privat skifte 2.000,- incl. moms
Privat skifte fra 2.000 kr. incl. moms
Beløb er fradragsberettiget i opgørelsen af boet og boafgiften